• امام علی(ع) : هر کس حیا به او لباس بپوشاند، مردم عیب او را نبینند.
  • حضرت رسول اکرم (ص) : اگر از كار نيك خود خوشحال و از كار بد خود دلگير ميشوي ، مؤمن هستي
  • حضرت رسول اکرم (ص) : وقتي ميخواهي عيوب ديگران را ياد كني ، عيوب خويش را بياد آر .
  • حضرت رسول اکرم (ص) : آنكه در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است ، از همه كس دور انديشتر است
یکشنبه 16 اردیبهشت 1395
سال 1397، سال حمایت از کالای ایرانی

حکومت اسلامی

نویسنده: امام خمینی

الگوی شخصیت

مولف: علی شریعتی

انسان کامل از نگاه امام خمینی

نویسنده: به قلم امام خمینی

دین و دوران

نویسنده: شهید مطهری


جستجو
-

تعداد نتایج : 0