یکشنبه 16 اردیبهشت 1395
سال 1399، سال جهش تولید
ویــژه هـا
653 2

برگزاری جلسه رسانه با موضوع برگزاری مسابقه قرآن کریم در تبلیغات اسلامی کردستان

جلسه رسانه با موضوع برگزاری مسابقه بزرگ قرآن کریم در تبلیغات اسلامی کردستان برگزار شد.

764 0

برگزاری جلسه کارگروه رسانه با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان

سنندج- جلسه کارگروه رسانه با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان و اعضای کارگروه در سنندج برگزار شد.

  • امام علی(ع) : هر کس حیا به او لباس بپوشاند، مردم عیب او را نبینند.
  • حضرت رسول اکرم (ص) : اگر از كار نيك خود خوشحال و از كار بد خود دلگير ميشوي ، مؤمن هستي
  • حضرت رسول اکرم (ص) : وقتي ميخواهي عيوب ديگران را ياد كني ، عيوب خويش را بياد آر .
  • حضرت رسول اکرم (ص) : آنكه در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است ، از همه كس دور انديشتر است