یکشنبه 16 اردیبهشت 1395
سال 1399، سال جهش تولید
ویــژه هـا
978 0

شناخت نظریه های دینی در باب تعامل در جامعه

اساس تشکیل جوامع انساني ، رفع نیازهای انسان است، نوشته حاضر با عنوان شناخت نظریه های دینی درصدد است به بیان نوع و چگونگی تعاملاتی که برای پیشبرد اهداف یک جامعه البته یک جامعه دینی لازم است بپردازد.

  • امام علی(ع) : هر کس حیا به او لباس بپوشاند، مردم عیب او را نبینند.
  • حضرت رسول اکرم (ص) : اگر از كار نيك خود خوشحال و از كار بد خود دلگير ميشوي ، مؤمن هستي
  • حضرت رسول اکرم (ص) : وقتي ميخواهي عيوب ديگران را ياد كني ، عيوب خويش را بياد آر .
  • حضرت رسول اکرم (ص) : آنكه در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است ، از همه كس دور انديشتر است