یکشنبه 16 اردیبهشت 1395
سال 1399، سال جهش تولید
1018 0

مطلبی در خصوص رویت خدا

در باب رویت الله متعال در روز قیامت نظریات گوناگونی در بین علمای دین اسلام وجود دارد که در این مقاله به توضیح این مبحث پرداخته می شود.

  • مطلبی در خصوص رویت خدا
  • امام علی(ع) : هر کس حیا به او لباس بپوشاند، مردم عیب او را نبینند.
  • حضرت رسول اکرم (ص) : اگر از كار نيك خود خوشحال و از كار بد خود دلگير ميشوي ، مؤمن هستي
  • حضرت رسول اکرم (ص) : وقتي ميخواهي عيوب ديگران را ياد كني ، عيوب خويش را بياد آر .
  • حضرت رسول اکرم (ص) : آنكه در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است ، از همه كس دور انديشتر است