یکشنبه 16 اردیبهشت 1395
سال 1398، سال رونق تولید
ویــژه هـا
590 0

محمد(ص) پیامبر نور و مهربانی

او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست ، فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند ، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند.

  • امام علی(ع) : هر کس حیا به او لباس بپوشاند، مردم عیب او را نبینند.
  • حضرت رسول اکرم (ص) : اگر از كار نيك خود خوشحال و از كار بد خود دلگير ميشوي ، مؤمن هستي
  • حضرت رسول اکرم (ص) : وقتي ميخواهي عيوب ديگران را ياد كني ، عيوب خويش را بياد آر .
  • حضرت رسول اکرم (ص) : آنكه در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است ، از همه كس دور انديشتر است