یکشنبه 16 اردیبهشت 1395
سال 1399، سال جهش تولید
911 0

دعوت به دین با شیوه مناسب

تبلیغ، مرحله شناساندن و خوب رساندن است، پس مرحله شناخت است. وظیفه ای که هر مسلمان از نظر تبلیغ دارد، این است که باید این احساس در او پیدا بشود که به نوبه خودش حامل پیام اسلام است و اولین شرط رساندن یک پیام الهی این است که از هرگونه وسیله ای نمی توان استفاده کرد.

1416 0

روشهای دعوت به نماز

آشنایی با روش ها و شیوه ها جهت رسیدن به مقصد و بدست آوردن نتیجه مطلوب لازمه هر کاری است. دعوتبه نماز به عنوان یکی از اوامر الهی نیز کاری است که از شیوه ها و روش های خاصی برخودار است.

1545 0

اصول کلی دعوت به نماز

در دعوت دیگران به نماز اصول و قواعدی وجود دارند که در چگونگی انجام فعالیت های مربوط به نماز و همچنین در جذب و ترغیب دیگران به اقامه نماز نقش مهمی را ایفا می کنند.

  • روشهای دعوت به نماز
  • اصول کلی دعوت به نماز
  • امام علی(ع) : هر کس حیا به او لباس بپوشاند، مردم عیب او را نبینند.
  • حضرت رسول اکرم (ص) : اگر از كار نيك خود خوشحال و از كار بد خود دلگير ميشوي ، مؤمن هستي
  • حضرت رسول اکرم (ص) : وقتي ميخواهي عيوب ديگران را ياد كني ، عيوب خويش را بياد آر .
  • حضرت رسول اکرم (ص) : آنكه در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است ، از همه كس دور انديشتر است