یکشنبه 16 اردیبهشت 1395
سال 1399، سال جهش تولید
951 0

کسب دان 7 تکواندو بین المللی توسط تکواندوکار بانه ای

ابراهیم لطفی تکواندوکار بانه ای توانست دان 7 تکواندو جهانی را کسب کند.

  • امام علی(ع) : هر کس حیا به او لباس بپوشاند، مردم عیب او را نبینند.
  • حضرت رسول اکرم (ص) : اگر از كار نيك خود خوشحال و از كار بد خود دلگير ميشوي ، مؤمن هستي
  • حضرت رسول اکرم (ص) : وقتي ميخواهي عيوب ديگران را ياد كني ، عيوب خويش را بياد آر .
  • حضرت رسول اکرم (ص) : آنكه در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است ، از همه كس دور انديشتر است