یکشنبه 16 اردیبهشت 1395
سال 1399، سال جهش تولید
ویــژه هـا
1038 0

استفاده از انرژی غیر فسیلی

استفاده از انرژی های تجدید پذیر و پاک برای زندگی سالم و بدونه دغدغه از اتمام انرژی برای آیندگان در جهان امروز امری اجتناب ناپذیر است.

  • امام علی(ع) : هر کس حیا به او لباس بپوشاند، مردم عیب او را نبینند.
  • حضرت رسول اکرم (ص) : اگر از كار نيك خود خوشحال و از كار بد خود دلگير ميشوي ، مؤمن هستي
  • حضرت رسول اکرم (ص) : وقتي ميخواهي عيوب ديگران را ياد كني ، عيوب خويش را بياد آر .
  • حضرت رسول اکرم (ص) : آنكه در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است ، از همه كس دور انديشتر است