یکشنبه 16 اردیبهشت 1395
سال 1399، سال جهش تولید
180 0

اعمال و دعاها در رفع گرفتاری

زندگی هیچ گاه خالی از مشکلات و موانع نیست اما آنچه که برای فرد مهم است صبر بر گرفتاری و دعا نمودن به درگاه باری تعالی است

  • امام علی(ع) : هر کس حیا به او لباس بپوشاند، مردم عیب او را نبینند.
  • حضرت رسول اکرم (ص) : اگر از كار نيك خود خوشحال و از كار بد خود دلگير ميشوي ، مؤمن هستي
  • حضرت رسول اکرم (ص) : وقتي ميخواهي عيوب ديگران را ياد كني ، عيوب خويش را بياد آر .
  • حضرت رسول اکرم (ص) : آنكه در فرو بردن خشم از ديگران بيشتر است ، از همه كس دور انديشتر است