یکشنبه 16 اردیبهشت 1395
سال 1398، سال رونق تولید

مسجد دارالاحسان سنندج

مسجد جامع سنندج یا دارالاحسان همچون نگینی در قلب شهر سنندج قرار دارد که طی سالهای 1226 تا 1232 هجری قمری ساخته شده است.

  • تبیان کردستان
  • 0
  • 12:31:15
  • 24 آبان 1395
  • مسجد دارالاحسان سنندج