یکشنبه 16 اردیبهشت 1395
سال1400:تولید،پشتیبانیها، مانع زداییها

مسجد دارالاحسان سنندج

مسجد جامع سنندج یا دارالاحسان همچون نگینی در قلب شهر سنندج قرار دارد که طی سالهای 1226 تا 1232 هجری قمری ساخته شده است.

  • تبیان کردستان
  • 1
  • 12:31:15
  • 24 آبان 1395
  • مسجد دارالاحسان سنندج