3 خرداد سالروز آزادی خرمشهر بر تمامی دلاورمردان ایران زمین مبارک باد

                                                              نماهنگ جشن پیروزیبخش بانک نوا و نمای تبیان کردستان