کودکان وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می کنند، می آموزند بی اعتماد به خود باشند. وقتی با خشونت زندگی می کنند می آموزند که جنگجو باشند. وقتی با ترس زندگی می کنند می آموزند که بُزدل باشند. وقتی با ترحم زندگی می کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند. وقتی با تمسخر زندگی می کنند می آموزند که خجالتی باشند. وقتی با حسادت زندگی می کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند. اما اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند. اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند. اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند. اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند. اگر با توافق زندگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند. بنتبراین برای اینکه کودکی با حسن خلق و زیبارکردار و گفتار داشته باشیم بایستی موارد زیر را به عنوان نکات تربیتی حتما پیش چشم داشته باشیم.

20 نکته درباره تربیت کودکان :

1- کودک را همیشه تمیز و نظیف نگهدارید، در فصل گرما روزانه او را به حمام ببرید تا سالم تر باشد.

2- بعضی از زنان به خاطر این که کودک را ساکت کنند یا بخوابانند، معمولاً او را از موجودی وحشتناک مانند گرگ، گربه می ترسانند؛ این روش کاملاً غلط است و ضمن اینکه دروغ محسوب می شود، اثرات منفی بر روح و روان کودک باقی می گذارد.

3- کودک را آرایش نکنید. اگر فرزند شما دختر است، تا زمانی که به سن ستر و حجاب نرسیده است، به او زیورآلات نپوشانید.
4- پرخوری را نزد کودک زشت جلوه بدهید و خود والدین هم ازپرخوری بپرهیزند.
5- کودک را از جیغ زدن و فریاد کشیدن بازدارید، تا مبادا به اینگونه خصلت ها بدعادت کند.
6- فرزندتان را از کودکی به سخاوت و بخشندگی عادت دهید.
7- کودک را از همراه شدن با کودکان بازی گوش، فضول، درس نخوان و تنبل بازدارید.
8- کودک را نسبت به خصلت هایی مانند: خشم و عصبانیت، جدال، دروغگویی، دزدی، حسد، پرحرفی و پررویی، تمسخر و خندیدن بر دیگران و... متنفر کنید.
9- کودک را به زودخوابیدن بعد از نماز عشا و زودبیدار شدن هنگام صبح عادت دهید.
10- او را از بچگی به خواندن نماز امر کنید.
11- سعی کنید قبل از هر چیز به وی خواندن قرآن را آموزش دهید.

12- کودک را از تماشا کردن بازی های بیهوده و ضایع کردن اوقات بازدارید.

13- مادر سعی کند کودک را تا حدی از خشم پدر بترساند.
14- گاهی اوقات برای وی داستان های خوبی، از نیکان تعریف کنید.
15- از کودکی بعضی از هنرهای دستی را به کودک آموزش دهید، تا در بزرگی هیچ شغل و کار جایزی را عیب و خلاف شخصیت نپندارد.
16- هرگاه فرزند کار خوبی انجام داد، او را تشویق کنید و هر گاه کار بدی کرد، او را در تنهایی بفهمانید و از انجام بد آن را بترسانید، در صورت تکرار همان کار به طرز مناسبی وی را تنبیه کنید.
17- به فرزند آموزش دهید که هنگام راه رفتن نه زیاد تند راه برود، و نه بدون ضرورت به این سو و آن سو نگاه کند.
18- بچه ها را عادت دهید که به جز از بزرگتران خانواده از کس دیگری چیزی طلب نکنند، و بدون اجازه والدین از دست کسی پولی یا چیزی نگیرند.
19- بچه ها را خیلی زیاد نازپرورده بار نیاورید که برای آینده شان مضر خواهد بود.

20- هر چیزی را از کودکی به وی آموزش دهید. هرگز نگویید که بزرگ می شود، خودش یاد می گیرد. همیشه مدنظر داشته باشید که کودک شما باید روزی مستقل و خودکفا و دارای شخصیت گردد، و عضو مفید، سالم و موثری برای جامعه نمونه و اسلامی قرار بگیرد، لذا شما باید احساس کنید که تربیت یک مسلمان متعهد و متقی و وظیفه شناس را عهده دار شده اید.

 

پس با رعایت موارد فوق چگونه می توانیم کودک خود را بشناسیم :

1. با بازی کردن با کودک

بازی عبارت است از هرگونه فعالیت جسمی یا ذهنی هدفدار که به صورت فردی یا گروهی انجام شود و موجب کسب لذت و برآورده شدن نیازهای کودک گردد. کودکان به بازیهای متفاوتی می پردازند که هر کدام از بازیها نشان دهنده یکی از احساسات آنها می باشد. کودکان برای بیان رفتارهای پرخاشگرانه خود به بازیهایی می پردازند که در آن بتوانند با حمله و تخریب پدیده های عادی و معنوی راهی برای بروز خشم خود پیدا کنند. همچنین برای بیان آرزوها و امیال خود به رویا و تخیل می پردازند.

2. با شناخت احساسات در کودکان

احساسِ گناهِ کودک فرصتی است برای آموختن مسؤولیت‌پذیری و دانستن پیامدهای رفتارش. واکنش والدین نسبت به خطای کودک می‌تواند تاثیر عظیمی بر تقویت یا تضعیف وجدان کودک، قابلیت یادگیری درست و نادرست، و سطح علاقه به اجتماع و مسؤولیت‌پذیری او دارد.

3. با شناخت استرس در کودکان

بچه‌ها مدتها قبل از پاگذاشتن به دوران بزرگسالي فشار روانی را تجربه مي‏كنند. برخي کودکان مجبورند با مشکلاتي چون کشمکش‌هاي خانوادگي، طلاق، تغييرات دائمي مدرسه، همسايه‌ها، توافقات مراقبت از کودک، فشار گروههاي هم‌سال و بعضي وقت‌ها حتي با خشونت در خانواده يا جامعه‌شان دست و پنجه نرم کنند. تأثير فشار رواني روي كودك بستگي به شخصيت، ميزان پختگي، و نوع سازگاري او دارد. با اين حال، تشخيص اينکه چه وقت بچه‌ها زير بار فشارها خم مي‌شوند هميشه ساده نيست.با شناخت کودک خود و رعایت موارد بالا بهترین کودک را خواهید داشت.

 

 

 

بخش کودک و نوجوان تبیان کردستان
منابع : فصلنامه ندای اسلام - سایت پرشین - سایت نی نی