پرخاشگری چیست؟

پرخاشگری یک رفتاری دفاعی که در انسان برای مقابله با خطر یا تهدید بروز می کند. این رفتار دفاعی باعث تحریک سریع بدن می شود و امکان مقابله با خطر یا فرار از خطر را به وجود می آورد. پرخاشگری و خشونت در جوانان برای مقابله با تهدیدهای جسمی و روانی محیط به خشونت روی می آورند . پرخاشگری نتیجه نگرش پرخاشگرانه است که فرد را به سوی رفتارهای پرخاشگرانه هدایت میکند و به قصد آسیب رساندن اطلاق می شود .اگر پرخاشگری درسنین پایینتر کنترل نشود سبب میشود روز به روز شدت پیدا کند ودرسنین نوجوانی میتواند به خشونت ؛ خشم ؛ درگیری ؛ناسزا گفتن ؛ درگیری با هم سن وسال خود تبدیل شود. نظیر فروید و لورنز معتقدند که پرخاشگری رفتاری است که ریشه در ذات و فطرت انسان دارد. این دو معتقدند که پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته در انسان دارای حالت هیدرولیکی است که به تدریج در شخص متراکم و فشرده می‌شود.


خشم چیست؟

 

خشم؛ عکس العملی هیجانی میباشد که در اثر شرایطی که بر خلاف میل و خواسته از فرد سر میزند.وفرد نمیتواندضعف خودراکنترل کند.خشم با پرخاشگری مترادف نیست وخشم سبب عصبانیت ماشود. اونیل در این باره میگوید: ارتباط پرخاشگری با خشم این است که خشم یک عامل فعال کننده برای پرخاشگری است هرچندکه خشم همیشه منجر به پرخاشگری نمیشود. افراد بایستی اجزای خشم خود را بشناسند و بدانند که پرخاشگری چگونه از یک فرد به فرد دیگر متفاوت است.


خشنونت :

به معنای ناتوانی کنترل خشم درافراد می باشد و فرد خود را قدرتمند و زورگو می پندارد.

 

 

پنج نوع پرخاشگری :

پرخاشگری پیدا –پنهان: که اگر با برخورد فیزیکی تهدید دیگران باشد پیدا ست پرخاشگری و پرخاشگری پنهان به صورت دزدی,مصرف الکل یادارو.. میباشد.
پرخاشگری فعالانه: رفتاری تعمدی واجباری است که به منظوربه دست آوردن یک هدف دلخواه صورت میگیرد.
پرخاشگری سودمند: یک پاداش وبا نتیجه برای فرد پرخاشگربه دنبال دارد که به میزان ناراحتی قربانی ربطی ندارد.
پرخاشگری عاطفی: یک واکنش به تهدید است که می تواند توسط یک فرددیگرصورت گیرداین نوع شبیه به پرخاشگری فعالانه واکنشی می باشد.
پرخاشگری دفاعی: که درپاسخ به یک موقعیت تهدید آمیز ایجاد میشود.


پس با این توضیحات بایستی ابتدا علت ناسزا گفتن فرزند تان را پیدا کنید . برای یافتن برخورد مناسب با یک رفتار، قبل از هر چیز باید دلایل بروز آن رفتار را شناسایی کنید. پس از خود و فرزندتان بپرسید که چرا این حرف را زده است ؟
ممکن است فرزندتان دچارعصبانیت، وفشار روانی شده ؛ و از پرخاشگری و ناسزاگویی به عنوان تخلیه خودش استفاده کند.
ممکن است فرزندتان در  محیط ی زندگی می کند که اطرافیانش به این شکل صحبت می کنندو می تواند بر ذهنیت نوجوان تاثیر بگذارد.
ممکن است اضطراب وضعف خودباوری سبب به وجود آمدن پرخاشگری فرزند شما باشد .
وقتی برای اولین بارناسزا گفتن را ازفرزندتان میشنوید رفتار این است که ابتدا به حرف بدی که شنیده اید، بی اعتنایی کنید با توجه کردن بیشتر تحریک میشود دوباره تکرار کند. اگر دوباره تکرار کرد به او هشدار بدهید با انجام این کار از چیزهای که مورد علاقه اش است محروم میشود .در غیر اینصورت اگر دوباره انجام داد می توانید او را تنبیه کنید که برای فرزندتان به یک عادت تبدیل نشود و برای تنبیه از تنبیه تایم اوت بپرهیزید و برای کودکان زیر سه سال کاربرد ندارد تنها کودک را خشمگین پرورش میدهد.
ولی اگردرجمع حرف بدی زد او را به خاطر رفتارش جلوی دیگران سرزنش نکنید. چون مجبور می شوند با لجاجت از خود دفاع کنند و احساس شرمندگی و تحقیر شدن کنند به طور مختصر تمام توجه خود را از کودک برگیرید و از جر وبحث؛ سرزنش یا صحبت کردن با او بپرهیزید و آرامشتان را حفظ کنید و دست به رفتاری نزنید که بعدها پشیمان شوید و مجبور به عذر خواهی از فرزندتان شوید و اگر فرزندتان بعد از ناسزا گفتن بلافاصله عذرخواهی کرد، عذرخواهی او را همان بار اول بپذیرید.
کودک ونوجوانی که ناآرام است نیاز دارد به او کمک شود به آرامش برسد و بهتر است علت این مشکل را پیدا کنید نه این که خشم را با خشم متقابل پاسخ دهید.


علت پرخاشگری :

وقتی والدین روابط کمی با فرزندشان دارند زمانی که کودک به آنها احتیاج دارد با کلمه من حوصله ندارم ؛ من خسته ام او را از خود دور میکند سبب ناراحتی و خشم فرزند میشود. براساس تحقیقات انجام شده مادرانی که در زمان بارداری ناآرام و عصبانی هستند کودکی پرخاشگر و مادرانی که زندگی آرامی داشته اند کودکی مهربان و آرام خواهند داشت.

 

درمان پرخاشگری  :

• الگوهایی را در اختیار کودک بگذارید که پرخاشگرانه نباشند.
• ساعاتی را که کودک فیلم های خشونت آمیز تلویزیونی می بیند، محدود کنید.
• نحوه ی ارتباط کودک را با افرادی که با او زندگی می کنند، مورد بررسی قرار دهید.
• فرصت تخلیه هیجانات را برای کودک فراهم کنید وهمدلی را افزایش دهید. 
• از تنبیهات بدنی پرهیز کنیدوعلت رفتار پرخاشگرانه وی را بیابید.

و بهترین درمان بوسیدن فرزندتان است سبب آرامش او میشود بخاطر داشته باشید فرزند درهر سنی نیاز به محبت والدین دارد.


 پدر ومادر گرامی با رابطه ای صمیمی و دوستانه مواظب سلامتی فرزند دلبندتان باشید تا از آسیب خشونت در امان باشد.

 

 

 

 

 

بخش کودک و نوجوان تبیان کردستان
منابع:
ارونسون ؛البوت .روانشناسی اجتماعی . ترجمه دکتر حسن شکرکی تهران انتشارات رشد
روان شناس اجتماعی .تهران انتشارات ارسباران
روانپزشکی علوم رفتاری 
سایت نی نی کودک