فرا رسیدن سال جدید بر تمام هموطنان گرامی،
علی الخصوص کردستانی های عزیز
فرخنده بادانتهای پیام/