گزارش تصویری بازدید مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان
از موزه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس