کوهپیمایی کارکنان اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان


به مناسبت اعیاد شعبانیه
گزارش تصویری


مسیر هفت آسیاب


مسیر هفت آسیاب


مسیر هفت آسیاب


طبیعت آبیدر


مسیر آبیدر بزرگ


مسیر آبیدر بزرگ


مسیر کانی(چشمه) شفا


مسیر کانی(چشمه) شفا


کانی(چشمه) شفا

عکس: مجتبی عبدالملکی

انتهای خبر/