بانه- کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی بانه از برگزاری کارگاه آموزشی مدیران موسسات قرآنی مردمی در این شهرستان خبر داد.


به گزارش بخش خبر سایت تبیان کردستان، عبدالباقی عزیزی کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی بانه در روز یکشنبه ۱۵ اسفند جاری با بیان این خبر گفت: کارگاه آموزشی مدیران موسسات قرآنی مردمی در محل موسسه قرآنی پیام راستی با حضور مصطفی احمد پور مدیر موسسه و کارشناس قرآنی برگزار شد.

این کارگاه با هدف توانمند سازی و ارتقای سطح دانش و مهارت مدیریتی مسئولان مؤسسات قرآنی مردمی، ارتقای توانایی برنامه‌ریزی و عملیاتی کردن فعالیت های اجرایی و همچنین ایجاد انسجام و موازی سازی در آموزش های مدیران مبتنی بر سیاست های کلان ناظر بر فعالیت مؤسسات قرآنی مردمی برگزار شد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از اهداف برگزاری این کارگاه، آشنایی با قوانین و آیین نامه های موسسات، حمایت از فعالیت های خودجوش مردمی در زمینه قرآنی، توسعه کمی و کیفی فعالیت قرآنی در سایه مدیریت موفق، برای انجام طرح ها و برنامه های قرآنی در سطح شهر و روستا برگزار شد.

این کارگاه آموزشی در ۳ جلسه دو ساعتی با حضور مربیان و مدیران موسسات قرآنی برگزار شد و گواهینامه آموزشی با آنان اعطاء خواهد شد.


انتهای خبر/