سرپرست اداره تبلیغات اسلامی سروآباد گفت:

یکی از عوامل آرامش بخش به افراد در زندگی نهادینه کردن فرهنگ قناعت پیشگی در جامعه امروزی است.به گزارش بخش خبر وبسایت تبیان کردستان، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سروآباد در گفتگو با روابط عمومی این اداره گفت: دین مبین اسلام فرد را برای بدست آوردن رزق و روزی خود ترغیب به تلاش و سعی می‌کند و رهنمودهایی و سفارشهایی در این زمینه برای انسان دارد که باید آنها را بشناسد و در راه عمل به آن کوشش کند که یکی از این موارد قناعت پیشگی در زندگی است.وی افزود: قناعت با موضوعاتی از جمله رزق، تلاش، حرص و طمع و تقدیر و سرنوشت مرتبط است وصفتی است که با تکرار وتمرین به صورت ملکه ای در انسان درمی آید که باعث خشنودی و راضی شدن به چیز کم و نگه داشتن نفس از زاده خواهی می‌شود.

حجت‌الاسلام ورمقانی ادامه داد: در حدیثی از پیامبر(ص) آمده است که می فرماید: خوشا بحال آنکه با اسلام هدایت شود ومعیشت اوبه حد کفاف باشد و باشد و قناعت کند؛یعنی انسان هرچقدر هم که مال وسرمایه داشته باشد اگر قناعت نکند در زندگی آرامش نخواهد داشت چون طمع داشتن و قناعت نکردن به اندک آرامش را از انسان سلب می‌کند.


سرپرست اداره تبلیغات اسلامی سروآباد درپایان سخنان خود گفت: اگر در افراد جامعه ای فرهنگ غنی قناعت رواج داشته شود به مدینه فاضله ای که مد نظر اسلام است می رسیم و دیگر حق محرومان، مستضعفین و بقیه مردم ضایع نخواهد شد و در سایه چنین فرهنگی با جامعه معتدل و میانه رو دست پیدا می‌کنیم و همه به حق و حقوق فردی راضی هستند و دیگر ولع و طمع آنها را در دام خود اسیر نمی کند که باعث ناامنی در جامعه ویا مشکلات فراوان دیگر شوند.
انتهای خبر/