فرا رسیدن سال نو 1397 بر تمام ایرانیان عزیز
علی الخصوص کردستانی های بافرهنگ مبارک باد