سروآباد_غنی سازی اوقات فراغت تضمین کننده سلامت وبهداشت روانی انسان است و افراد با ومشغول شدن به فعالیت هایی خارج از برنامه های کاری خود شادابی ونشاط را به ارمغان می آورند.

 

به گزارش بخش خبر تبیان کردستان، برزان ذبیحی کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سروآباد بیان کرد: در دنیای کنونی که زمینه برای بروز بسیاری ازاختلالات روانی مهیا وآماده است، برخورداری از یک برنامه جامع وپیش بینی فرصتی آزاد وفارغ از کارمهمترین گام در پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

وی اظهارکرد: فعالیت‌های کسل کننده، اشتغال مستمر وبدون وقفه فکری وعملی موجب خستگی جسمی وذهنی باعث میشود که فرد در جامعه و خانواده نشاط وسر زندگی خود را ازدست می دهد.

ذبیحی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع اوقات فراغت بیان کرد: در مفهوم کلی غنی سازی اوقات فراغت تضمین کننده سلامت وبهداشت روانی انسان است و افراد با سرگرم کردن ومشغول شدن به فعالیت هایی خارج از برنامه های کاری و روزمره خود شادابی ونشاط را به ارمغان می آورند.

کارشناس امور فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سروآباد گفت: استفاده مناسب وبرنامه ریزی شده از اوقات فراغت برای دانش آموزان باعث نشاط وامید آنها شده ودر نهایت زمینه را برای رشد وتعالی آنها فراهم می سازد.
انتهای خبر/