عید سعید قربان

جشن رهایی از اسارت نفس و شکوفایی ایمان و یقین،

عید سرسپردگی و بندگی،

عید نزدیک شدن دلها به قرب الهی

مبارک باد