رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه

عفاف یکی از فضائل مهم اخلاقی است که موجب کرامت انسان می‌شود.


به گزارش بخش خبر وبسایت تبیان کردستان، حجت‌الاسلام علی محسن منتشلو رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنندج در گفتگو با روابط عمومی این اداره اظهار کرد: عفاف یکی از فضائل مهم اخلاقی است که موجب کرامت انسان می‌شود و اسلام آن را مانند تقوا، بسیار مورد توجه قرار داده است.

وی افزود:این موضوع چنان دارای اهمیت است که رعایت نکردن عفت زیربنای روابط فردی و اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند. بنابراین شناخت این ارزش و پایبندی به آن می‌تواند آسیب‌هایی که دامن‌گیر روابط می‌شود را برطرف نماید. لذا شناخت جایگاه عفت در زندگی انسان اهمیت زیادی دارد.

وی خاطرنشان کرد:عفاف از یک سو به‌عنوان یک مسئله ی اصلی و بنیادین و فراتر از حجاب و پوشش مطرح است و از سوی دیگر، رابطه ی تنگاتنگی با آن دارد؛ چرا که به‌عنوان یک خصلت و ارزش اختیاری، پوشش را به ارمغان می آورد و به طور کلی، می توان حجاب را میوه و ثمره ی عفاف دانست.

منتشلو در پایان گفت:شرم، حیا و اشتیاق به عفاف و پاک دامنی، یک تدبیر نهفته در خلقت و فطرت زن است که او را وادار می سازد به طور ناخودآگاه، خود را از چشم نامحرم بپوشاند. به عبارت دیگر، گرایش زن به حفظ عفّت خویش، از احساس فطری و الهام غریزی وی نشأت می گیرد.

 انتهای خبر/