بر اساس آخرین شمارش آراء دونالد ترامپ نماینده حزب جمهوری خواه همچنان پیشتاز پست ریاست جمهوری آمریکاست و بیشترین شانس را برای تصاحب کرسی ریئس جمهوری را دارد.


آخرین نتایج شمارش آراء الکترال :پیروزی جمهوری خواهان در مجلس سنا :

پیروزی قاطع جمهوری قاطع خواهان با 234 رای در برابر 178 رای دموکرات ها :
*انتهای خبر*