بر اساس آخرین شمارش آراء دونالد ترامپ نماینده حزب جمهوری خواه همچنان پیشتاز پست ریاست جمهوری آمریکاست و بیشترین شانس را برای تصاحب کرسی ریئس جمهوری را دارد.






آخرین نتایج شمارش آراء الکترال :







پیروزی جمهوری خواهان در مجلس سنا :





پیروزی قاطع جمهوری قاطع خواهان با 234 رای در برابر 178 رای دموکرات ها :








*انتهای خبر*