سوالات مسابقه اینترنتی نهج البلاغه

(ویژه ماه رجب)

 

 

1- امام علی(ع) زشت ترین صفات انسان را برای چه افرادی بیان می کند؟

الف)- عالِم نمایان

ب)- دانشمند گمراه

ج)- عالم بی عمل

د)- بدعت گزار


2- مطابق خطبه 65 نهج البلاغه امام علی(ع) برای شناخت خداوند عزوجل چه طریقی را بیان می کنند؟

الف)- شناخت از طریق ذات الهی

ب)- شناخت از طریق صفات الهی

ج)- شناخت از طریق عظمت خلقت

د)- شناخت از طریق مخلوقات


3- امام علی(ع) در برابر کسانی که گمان می کردند دنیا به کام بنی امیه است چه فرمودند؟

الف)- سهم شان تنفر مردم است نسبت به آنها

ب)- سهم آنها از دنیا جمع آوری مال و ثروت و بدعت گزاری در دین است

ج)- سهم آنها تنها جرعه ای از زندگی لذت بخش دنیاست که بعدا آنچه را نوشیدند بیرون می ریزند

د)- گزینه ب و ج


4- از نگاه امیرمومنان خداوند مخلوقات را برای چه امری آفریده است؟

الف)- تقویت فرمانروایی

ب)- ترس از آینده

ج)- مبارزه با همتای خود

د)- بندگی و فرمانبرداری


5- انسانهایی که بهترین بندگان خداوند هستند، چه چیزهایی نصیب شان می گردد؟

الف)- رسیدن به حق ویقین

ب)- روشن شدن چراغ هدایت در درونشان

ج)- عالم و دانا شدن

د)- گزینه الف و ب


6- مطابق خطبه 87 نهج البلاغه: فلا تقُولُوا بما لاتَعرِفُون، فانَّ اکثرَ .... فیما تُنکرِون ؟

الف)- الایمان

ب)- الحقِّ

ج)- الیقین

د)- الصدق


7- انسانهای متقی دارای چه سیمایی هستند؟

الف)- میانه روی در پوشش

ب)- چشم پوشی از حرام

ج)- اندک بودن درخواست هایشان

د)- همه موارد

 

 

8- امام علی(ع) در وصیت به فرزندش برای خودسازی چه کارهایی سفارش می کند؟

الف)- ترس از خدا

ب)- چنگ زدن به ریسمان الهی

ج)- گزینه الف و ب

د)- جهاد

 

9- از نظر حضرت علی(ع) بهترین بندگان خدا چه ویژگی هایی دارند؟

 الف)- جهاد با نفس

ب)- حقایق دنیا را با چشم دل نگریسته

ج)- دوری از شهوات

د)- همه موارد


10- سیمای پرهیزگاران هنگام شب چگونه است؟

الف)- مشغول نماز

ب)- خواندن قرآن از روی تدبر و تعقل

ج)- طلب رهایی خویش از آتش جهنم

د)- همه موارد


11- کدامیک از موارد زیر از خصایل و ویژگی های اهل بیت(علیهم السلام) می باشد ؟

الف)- چراغ هدایت بودن

ب)- پیشوای دین بودن

ج)- زبان راستی و راستگو بودن

د)- همه موارد


12- کدام مورد از صفات پرهیزگاران نمی باشد؟

الف)- صدق در سخن

ب)- حبّ دنیا

ج)- فروتنی

د)- تواضع


13- توصیه امام علی(ع) برای پیمودن راه طولانی قیامت چیست؟

الف)- کمک به فقرا

ب)- جمع آوری زاد و توشه

ج)- سبک کردن بار گناه

د)- گزینه ب و ج


14- انسان های متقی در دنیا صبر کرده اند تا به چه چیزی برسند؟

الف)- آسایش قیامت

ب)- وسعت روزی

ج)- آسایش دنیا

د)- هیچ کدام


15- کدامیک از موارد زیر از نشانه های پرهیزگاران است؟

الف)- دینداری نیرومند

ب)- دوراندیش

ج)- حریص در کسب علم

د)- همه موارد

 

 

16- امام علی(ع) در آغاز تربیت امام حسن(ع) چه چیزهایی را به او آموزش دادند؟

الف)- خواندن و نوشتن

ب)- آموزش قرآن و تعلیم شریعت اسلام

ج)- آموزش سخنوری

د)- آموزش نماز


17- هرگاه یک شخص متقی مورد ستایش و مدح واقع شود، چه رفتاری از خود نشان می دهد؟

الف)- هراسان می شود

ب)- به خود افتخار می کند

ج)- از خدا می خواهد بیشتر مورد توجه واقع شود

د)- هیچ کدام


 

 

18- یک فرد متقی روز را به شب وشب را به روز می رساند در حال ... ؟

الف)- تلاش و بندگی

ب)- سپاسگزاری و یاد خدا

ج)- کوشش و تقوا

د)- عبادت و شب زنده داری

 

 

19- امیر مومنان می گویند: خداوند کلید گنج های خود را در دست انسان قرار داده است و آن .... است ؟

الف)- دعا کردن

ب)- تقوا

ج)- کمک به نیازمندان

د)- قرآن خواندن


20- یک شخص پرهیزگار برای اینکه بتواند نفس خود را در آنچه که دشوار است، فرمانبردار خود کند چه عملی انجام می دهد؟

الف)- روزه گرفتن

ب)- شب زنده داری

ج)- نماز خواندن

د)- محروم کردن نفس از آنچه که دوست دارد

 

 
انتهای سوالات/