شایسته است که دختر مسلمان به عنوان بانوی نمونه در جامعه ظاهر و معرفی گردد و او نیز سعی و تلاش خود را در این راستا صرف نماید که الگوی خوبی برای اطرافیان خود باشد؛ و این میسر نمی شود مگر با بالابردن سطح آگاهی و معلومات، و در کنار آن عمل به معلومات کسب کرده خود.


سخن اول:

اسلام در پاسخ به ياوه هاى کسانی كه در طول تاريخ حیات، نسبت به زن سخن گفته و آنها را در افكار و انديشه ملل رسوخ داده و به عنوان فرهنگ درآورده اند، چنين مى گويد: خلقت زن و كيفيت وجود او همانند مرد است و صددرصد مصداق حقايق و واقعياتى است كه حضرت حق از خلقت او هدف داشته؛ و با تمام وجود محقق به حقيقت انسانيت است و با تمام حيثيت، انسان است؛ انسانى كه در مورد او آیه « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في‏ أَحْسَنِ تَقْويمٍ؛ که انسان در بهترین قوام خلق شد. تین/4 » نازل شده است.

 

 

سخن دوم:

مرد و زن با روش و اخلاق و گفتار و كردار خود، وقار و ادب، دينداري و سلامت نفس را عملا به فرزندان واطرافيان خود منتقل می سازند كه ثواب هدايت يـك انسان گرچه فرزند خود ادم باشد بمانند هدايت تمام انسانهاى افريده شده است.

 

 

سخن آخر:

زن بايد خود رابنده حق بداند و نمك حق را نسبت به خود رعايت كند. رعايت نمك منعم و مالك حقيقي و رب واقعي به اين است كه از عظمت او حساب ببرد و به قيامت و محاكمات او توجه داشته باشد.
عشرت عباسی-بخش خانواده اسلامی_ایرانی تبیان کردستان