سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)

و قیام خونین 15خرداد برمردم ایران و تمام آزادگان جهان

تسلیت باد.

تصاویر کمتر دیده شده از مراسم ارتحال امام (ره)
بخش نوا و نما تبیان کردستان