سالروز حماسه 9 دی ماه روز بصیرت

و میثاق امت با ولایت گرامی باد
بخش بانک نوا و نما تبیان کردستان