فرا رسیدن سالروز شهادت عالم مجاهد استاد مرتضی مطهری و روز معلم بر تمامی معلمان گرامی فرخنده باد