کلیپی کوتاه از زندگی و زمانه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

بخش بانک نوا و نمای تبیان کردستان