راه های مفیدو اطلاعات ضروری پیاده روی از نجف تا کربلا

برای زائران اربعین حسینی

در یک قاب عکس

 

 

 

 

 

 

 

بخش بانک نوا و نما تبیان کردستان