در سالی که گذشت خیلی ها اشک ریختن، خیلی ها خندیدن، خیلی ها از نفس افتادن و خیلی ها هم نفس کشیدن؛ زندگی برای خیلی ها سخت گذشت اما بالاخره گذشت و اما مهم این است که سال جدیدمان را چگونه آغاز کنیم ؟

سال جدیدف همسر، غم و شادی، گذشت کردن،بچه دار شدن، زوج های جوان، خانواده ایرانی، عشاق موفق

سال 96 خود را چگونه گذراندید ؟ سال 96 برای هر کسی غم و شادی هایی داشته است .گاهی در طول این سال  گریه می کردید و گاهی هم می خندیدید.در این سال اتفاقات خوشایند و ناخوشایند زیادی ممکن است برایتان اتفاق افتاده باشد؛در سال 96یک نفر عزیزش را از دست داد و یک نفر دیگر عضوی به خانواده اش اضافه شد، یک نفر دچار بیماری شد و فرد دیگری سلامتی خود را به دست آورد،فردی طلاق در شناسنامه اش به ثبت رسد و فرد دیگری ازدواج  وخیلی اتفاقات خوب و بد دیگری که ممکن است باعث آزرده خاطرشدن و یا شادشدنتان شده باشد اما زندگی بدون غم هم نمی شود؛ این غم ها و تلخی های زندگی هستند که باعث می شوند انسان با تجربه و پخته شود .

 

خلاصه در سالی که گذشت خیلی ها اشک ریختن، خیلی ها خندیدن، خیلی ها از نفس افتادن و خیلی ها هم نفس کشیدن؛ زندگی برای خیلی ها سخت گذشت اما بالاخره گذشت و اما مهم این است که سال جدیدمان را چگونه آغاز کنیم ؟

 

آدم ها همیشه برای سال جدیدشان برنامه و اهداف  تازه ای دارند . نو شدن و تغییر دادن یک وسیله در خانه هم حال ادم را خوب می کند حالا تصور کنیم انسان ها کمی حال دورنشان را تغییر دهند چقدر می توانند در بهبود روابط تاثیر گذار شوند. خوب است با شروع سال جدید از این فرصت استفاده کنید و هدف هایتان را تعیین کنید. این بار به رابطه فردی و مشترک خودتان، رابطه تان و فرزندانتان فکر کنید و برای آنها برنامه ریزی کنید . 

 

بگذارید و بگذرید

اولین چیزی که برای شروع  خوب  در یک رابطه زناشویی باید در نظر داشته باشید ، گذشت کردن است . مرور کردن دیده هاو شنیده‌های منفی در ذهن نه تنها چیزی را حل نخواهد کرد بلکه کدورت ها رابیشتر می کند و خطرناک است .

 

می دانید! هیچ وقت رابطه ی زن و شوهر مثل رابطه ی خواهر و برادری نمی شود...مثل رابطه ی مادر و فرزندی نمی شود...مثل ارتباط پدر و پسری نمی شود...مثل هیچ رابطه ای نمی شود ...

 

دقت کرده اید اگر کدورتی بین خواهر و برادر باشد ، اگر ناراحتی بین والد و فرزند باشد ، به اندازه کدورت و ناراحتی مابین زن و شوهر مهم نیست... چون در آن رابطه همه هم خونند...خواسته یا ناخواسته آن کدورت رفع میشود...انگار هیچ چیز نبوده؛انگار هیچ اتفاقی نیافتاده است اما کوچکترین اتفاق اگر بین زن و شوهر رخ دهد و آن‌ را بزرگ کنند ، اگر ناراحتی ایجاد کند ، حتی در صورت بخشش ، از ذهن دو طرف بیرون نمیرود...به مرور زمان به رابطه خدشه وارد میشود...کم کم کدورتها عادی میشود...کم کم از یکدیگر سرد میشوند...

 

لذا سعی کنید در سال جدید تمام کدورت ها و ناراحتی هایتان را فراموش کنید .امسال به گونه ای تغییر کنید که در مقابل هر چیزی برای همسرتان سریعا جبهه گیری نکنید...تا میتوانید همانجا گذشت کنید...موضوع را دنباله دار نکنید...اگر کدورتهای کوچک به چشم آمد...اگر آنها را بزرگ کردید ، منتظر سردی باشید...منتظر گسستگی باشید چرا که ذره ذره کارهای گذشته را روی هم تلنبار می‌کنید ، حتی اگر بخشیده باشید... رابطه ی زن و شوهر مثل رابطه شما با خانواده تان نیست... یادتان هست چند مرتبه با خواهرتان دعوا کرده اید؟ یادتان هست چند بار با برادرتان بگومگو داشته اید؟! ده بار؟صدبار؟هزاربار؟ هیچکدام را یادتان نیست و به دل ندارید... با همسرتان چندبار ناراحتی داشتید؟ پنح بار؟ ده بار؟ پانزده بار؟ همه را یادتان هست...همه را کنج ذهن دارید... رابطه زن و شوهر حساس است...مواظب رابطه تان باشید...نه دلی را بشکنید و نه چیزی را در گوشه ی ذهنتان انبار کنید .

 

آن چیزی که عشق را در زندگی زیاد می کند ایثار و فداکاری است. عشق مثل آینه نیست که هر وقت او خندید تو هم بخندی و هر وقت او اخم کرد تو هم سگرمه هایت را در هم کنی! رابطه ی زناشویی جای انتقام و کینه توزی نیست که هر وقت او خوب بود تو هم خوبی کنی و هر وقت بد بود تو بدتر بشوی! برای مستحکم کردن پایه های زندگی باید یاد بگیرید که یک جاهایی در زندگی کوتاه بیایید

 

به یک تصمیم مشترک برسید

ممکن است به توافق رسیدن  برای بچه دار شدن یکی از دغدغه های زوج های جوان باشد که گاهی یکی مخالف و دیگری موافق است اما امسال تصمیم بگیرید تا با دلایل و منطق موجه با یکدیگر کنار بیایید. اگر سن تان در حال گذر از 30 سالگی است بدون درنگ برای این کار اقدام کنید؛ به بهانه کار و شغل و امور زندگی بچه دار شدنتان را به تعویق نیندازید چرا که این امور به راحتی میتواند شما را از بچه دار شدن عقب بیندازد و تا چشم بر هم بزنید ممکن است دیگر امکان جسمی و روحی مناسبی برای بچه دار شدن نداشته باشید .

 

به رابطه تان جان دهید

به مروز زمان رابطه بین زوجین خیلی عادی و روزمره می شود لذا برای لذت بردن از زندگی برای آن برنامه ریزی کنید . اگر به رابطه تان در سال قبل نگاهی بیندازید خواهید دید که زندگی تان تنها خلاصه می شد در تلاش برای زندگی. تلاشی که صبح تا شب را سر گرم  کار بودید و از کنار هم بودن تنها خستگی هایش را فهمیدید .اکثر ما به بهانه رسیدن به زندگی همیشه زندگی را کشته ایم! اما امسال برنامه های جدیدی برای لذت بردن از زندگی مشترک داشته باشید. به علایق یکدیگر احترام بگذارید و زمان هایی را بی هیچ دغدغه و مشغله ای به یکدیگراختصاص دهید . گاهی دو نفری دست هایتان را به هم گره بزنید و در خیابان های شهر راه بروید و تا می توانید حرف های عاشقانه بزنید .تا دیر نشده فرصت های با هم بودنتان را غنیمت بشمارید.بخش خانواده ایرانی-اسلامی تبیان کردستان