هند کشوری با فرهنگ­ های متعدد و تاریخ هزاران ساله یک از پرجمعیت­ ترین  و در عین حال جذاب ترین کشورهای جهان است که باقی عمرتان را می­ توانید به کشف آن بپردازید. در این کشور دره ای شگفت انگیز به طول 18 کیلومتر در ارتفاعات هیمالیا در Uttaranchal واقع شده که 3600 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و کوه های برفی آن را در بر گرفته اند. در ماه های سردتر اینجا به طور کامل یخ می‌بندد، شکوفه های دره در فصل های گرم سال شکوه و جلال خاصی دارند به طوری که مردم بومی‌اعتقاد دارند در این زمان پریان برای بازدید آن بازگشته اند.اینجا در سال 1982 به عنوان پارک ملی شناخته شد و الان هم در فهرست میراث ملی گشور هندوستان ثبت شده است.