سرپرست اداره تبلیغات اسلامی سروآباد:

امید واتکاء بر خداوند ضامن کمال و سعادت نهایی انسان است.

 

 

به گزارش بخش خبر وبسایت تبیان کردستان، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی سروآباد در گفتگو با روابط عمومی این اداره طی سخنانی درباره امید داشتن به خداوند گفت:خوش بینی وامید به خداوند از لوازم ایمان و بلکه حقیقت ایمان است،باید دانست امید داشتن به خدا هر چند در هر حال واجب است، ولی ساعت آخر عمر مهمتر است که انسان با امید به شفاعت پروردگـارش بمیرد یعنی با دلخوشی به خدا و اینکه او را به جای بهتری می برد چنانچه در دنیا ریزه خور خوان احسان او بود.

 


وی افزود: خداوند در قرآن کریم درباره کسانی که به خداوند سوظن دارند امید ندارند می فرماید: ‌ الظانین باالله ظن السوء.مردان و زنان منافق و مشرک به خدا گمان بد می برند، و در جای دیگر می فرماید:یظنون باالله غیر الحق ظَن الجاهلیه؛ منافقان گمان های نادرستی همچون گمانهای دوران جاهلیت درباره خدا داشتند. در این دو آیه آنها گمان کردند،خداوند پیامبر خود را یاری نخواهد کرد بنابراین انسان باید در مورد خداوند گمانی مناسب با مقام او داشته باشد.

 

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی سروآباد ادامه داد: قرآن می ‏گوید این ها نمی ‏دانند که اگر کسی با خدا باشد، تکیه‏اش به خدا باشد، چگونه عوامل الهی به نصرت او می ‏آیند و او را در هدفش تأیید می ‏کنند و قوت می ‏دهند. این ها غافل بودند که‏ «من یتوکل علی اللّه فهو حسبه؛ هر که اتکایش به خدا باشد، خدا برای‏ او کافی است.

حجت‌الاسلام ورمقانی در پایان سخنان خود گفت: بسیاری از نابسامانی ها، شایعه سازی ها، قضاوت های عجولانه و بی مورد، اخبار مشکوک، دروغ که همگی از امید واتکا نداشتن به خداوند سر چشمه می گیرد، که در حدیث هم آمده است که شرط بندگی خدا این است که انسان در هر حرکت و سکونى نیتش رابرای خدا خالص سازد و امیدش هم تنها به او باشد زیرا اگر چنین نکند، غافل است ودر ایمان و امید او به خداوند ضعف وجود دارد.
انتهای خبر/