حمید همتی مسوول روابط عمومی تبلیغات اسلامی کردستان به‌عنوان بازرس شورای هماهنگی روابط عمومی های کردستان انتخاب شد.


به گزارش بخش خبر تبیان کردستان، در جلسه شورای روابط عمومی‌های استان کردستان که به ریاست استاندار کردستان برگزار شد، هفت عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های کردستان و ۲ عضو بازرسین این شورا انتخاب شدند.

در این انتخابات سید فرزاد سجادی با ۴۰ رای، داریوش راشدنسب با ۳۱ رای، بهروز ابراهیم آبادی با ۳۰ رای، لقمان ازدست با ۳۰ رای، ایرج کاکی با ۲۸ رای، سامان صولی با ۲۶ و فرهنگ مسعودی با ۲۶ رای به‌عنوان هفت عضو هیات رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی ها انتخاب شدند.


در این مجمع حمید همتی با ۲۷ رای و سیران مرادی با ۴۴ رای به‌عنوان ۲ بازرس شورای هماهنگی انتخاب شدند.

در این مجمع پیش از رای گیری هر کدام از کاندیداها دقایقی به معرفی خود پرداختند. اعضای هیات رئیسه و بازرسین این شورا برای ۲ سال فعالیت می‌کنند و پس از آن انتخاباتی جدید برگزار می‌شود.
*انتهای خبر*