تغذیه بر زندگی شما از پیش از تولد تا هنگام مرگ اثرگذار است و برای زنده ماندن بایدمواد غذایی مصرف شود. تغذیه ، دانشی است که با جسم و رفتار ارتباط دارد. تغییراتی که در غذاها بروز می کنند، روندی که بدن، از غذاها استفاده می کند و هضم و جذب آن به همراه واکنش های متابولیکی و دفع از بدن مواردی هستند که متخصصین تغذیه با آن ها سروکار دارند. که تغذیه خوب یکی از مهمترین عوامل مرتبط با کسب و حفظ تندرستی است و می تواند به برآورده ساختن ویژگی های ارثی بالقوه کمک کند.تغذيه درتمام عمر به ويژه در ماهها و سالهاي اول زندگي بسيار مهم است. 

تغذیه خوب ومناسب در دوران بارداری می تواند نتایج زیر را به دنبال داشته باشد:

  • رشدو نمو مطلوب جنین
  • افزایش میزان هوش جنین
  • افزایش زیبایی جنین 

همچنان که در روایتی امام صادق (ع) می فرمایند:
اگر زن باردار در زمان بارداری سیب سرخ بخورد کودکی زیبا خواهد داشت .


منابع :

مجله ی پزشکی دکتر سلام 1394

سایت هفت گنج

سایت نی نی کودک