دست اندرکاران و مسئولان اردوهای راهیان نور با رهبر انقلاب دیدار کردند. در این دیدار رهبر انقلاب سخنانی را ایراد و به مسائل مهمی اشاره نمودند.

گزیده ای از سخنان ایشان به شرح زیر است:


در چالش اقتصادی بعضی اشتباه کردند و اظهار ضعف کردند

 

🔹رهبرانقلاب: جنگ تحمیلی به‌خاطر این اتفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد.

🔹اگر میخواهید دشمن را از تهاجم منصرف کنید، اظهار ضعف نکنید و قوت خود را آشکار کنید.

🔹اشتباه بعضی از ما در چالش اقتصادی بزرگی که کشور دچار آن است این بود که در زمینه اقتصادی احساس ضعف شد.

🔹آن‌وقت کسی رویش بشود در مصاحبه بگوید که ایرانیها انقدر به این مذاکرات احتیاج دارند که رزمایش [ما علیه آنها] ضرری به اين مذاکرات اقتصادی نمیزند.

 

راهیان نور فناوری استفاده از ثروت فرهنگی ماست

 

رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران راهیان نور:

🔹کسانی که شعر و فیلم ضدجنگ میسازند مثل کسانی هستند که نفت یک کشور را استخراج کنند و در دریا بریزند.

🔹دفاع مقدس یک نفس کشیدن برای این ملت بود؛ اگر نفس نمی‌کشیدیم، می‌مردیم؛ این را باید زنده نگه داشت.

🔹این خاطره‌های دفاع مقدس ثروت است. اگر بخواهید ثروت را استفاده کنید باید فناوری‌اش را بلد باشید. فناوری استفاده از این ثروت راهیان نور است.