در آخرین روز رقابتهای وزنه برداری المپیک 2016 ریو،  وزنه برداران دسته فوق سنگین به رقابت پرداختند تا مشخص گردد آخرین مدال وزنه برداری المپیک ریو به کدام کشور می رسد. سلیمی در حالی که رکورد جهان و المپیک را در حرکت یک ضرب شکسته بود، نتوانست در دو ضرب رکوردی را ثبت کند و از گردونه المپیک با ناباوری حذف شد و دیشب مردم ایران در بهتی از حیرت فرو رفتند.

 او در یک ضرب با 216 کیلورم رکورد جهان را دوباره به نام خود ثبت کرد و رکورد یک ضرب المپیک را نیز شکست.

تک ضرب:

 

سلیمی در حرکت اول یک‌ضرب، وزنه 206 کیلوگرمی را انتخاب و به خوبی موفق به مهار آن شد، دومین وزنه درخواستی انوشیروانی سرمربی تیم ملی برای سلیمی 211 کیلوگرم بود که بهداد این وزنه را به راحتی بالای سر برد و در حرکت سوم وزنه 216 کیلوگرمی را انتخاب کرد و با موفقیت در زدن این وزنه رکورد المپیک را در یک ضرب جا به جا کرد و توانست در رقابتی نزدیک با تالاخادزه گرجستانی در رده نخست حرکت یک ضرب قرار بگیرد. او همچنین رکورد یک ضرب المپیک را که در اختیار رضازاده بود چهار کیلوگرم ارتقا داد.پس از نماینده 26 ساله کشورمان ، راشا تالاخادزه از گرجستان با 215 کیلوگرم در رده دوم قرار گرفت و گور میناسیان از ارمنستان با 210 کیلوگرم سوم شد.

 

دوضرب:

 

سلیمی برای حرکت اول دو‌ضرب خود وزنه 245 کیلوگرمی را انتخاب کرد که با وجود بالای سر بردن وزنه، اما از سوی داوران دو چراغ قرمز دریافت کرد تا در حرکت اول خود ناکام بماند. او در حرکت دوم خود، دوباره وزنه 245 کیلوگرم را انتخاب کرد و این بار وزنه را کاملا بالای سر برد و سه چراغ سفید را از سوی داوران گرفت اما هیئت ژوری آن را قبول نکرد. در حرکت سوم و در پایان این وزنه‌بردار موفق به مهار وزنه 245 کیلوگرمی  نشد.

گرچه که اعضای تیم ملی به تصمیم هیئت ژوری اعتراض کردند اما در نهایت اعتراض ها نتیجه نداد و بهداد از دور مسابقات کنار رفت.

در این وزن لاشا تالاخادزه با مجموع 473 قهرمان شد و رکورد مجموع المپیک را شکست. گورمیناسیان از ارمنستان با 451 و تورمانیدزه از گرجستان با 448 به مدالئ نقره و برنز رسیدند