جمعی از مردم متدین و دیندار سنندجی نماز باران خواندند.


به گزارش بخش خبر تبیان کردستان، درپی نباریدن نزولات آسمانی در ماههای اخیر در استان کردستان، جمعی از مردم متدین سنندجی برای نزول رحمت الهی نماز باران اقامه کردند و با دلی پر از خشوع دستان متضرع خود را به سوی آسمان بلند کردند و از خداوند منان نزول رحمت او را خواستار شدند.

مردم محله غفور شهرستان سنندج بنا به اعلام امام جماعت مسجد امام حسین(ع) پس از سه روز روزه داری برای نزول رحمت الهی و آمدن باران ، نماز استسقاء(نماز طلب باران) را روز شنبه 25 دی ماه در محلی در دامنه کوه آبیدر اقامه نمودند.

درخواست باران از طریق نماز باران، توجه نمودن به رحمت و قدرت الهی است ؛ زیرا در هنگام قحطی و خشکسالی از هیچکس جز خداوند سبحان کاری ساخته نیست و تنها خداوند متعال است که می تواند با فرستادن باران، رحمت خویش را بر مردم نازل کند.

اقامه این نماز مستحب است. همچنین در این نماز مستحب است مردم سه روز روزه بگیرند و در روز سوم با زبان روزه به سمت صحرا حرکت کنند و با حالتی همراه با خشوع و خضوع و درخواست نیاز به صورتی که موجب جلب رحمت خدا باشد به محلی پاک بروند و نماز را اقامه کنند.


کیفیت نماز باران همانند نماز عیدین، دو رکعت است که به صورت جماعت و فرادی هم خوانده می شود. بعد از اقامه نماز توسط امام دو خطبه خوانده می شود و مردم نیز دعا می کنند و در دعا کردن باید پافشاری و تضرع و زاری کرد و از خداوند متعال طلب نزول رحمت نمود.*انتهای خبر*