اداره کل-مدرک تخصصی حفظ درجه ۳ به حافظ سی جزء قرآن کریم جناب آقای محمد امین کریمی اعطا شد.به گزارش بخش خبر تبیان کردستان، ناصر علیپور رئیس اداره امور قرآنی استان کردستان، مدرک تخصصی حفظ درجه سه قرآن کریم را به آقای کریمی که در آزمون یازدهمین دوره طرح ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم سال ۱۳۹۵ شرکت کرده بودند، اعطا کرد.

این حافظ قرآن کریم بعد از گذراندن آزمون کتبی در مرحله اول و آزمون شفاهی در مرحله دوم موفق به کسب حد نصاب لازم و دریافت مدرک تخصصی درجه سه شدند.
این مدرک همتراز با مدرک تحصیلی لیسانس در مشاغل مندرج در بخشنامه شماره ۱۳۷۳۶/۲۰۰ مورخ ۱۴/۶/۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است.
این آزمون ها هر سال از طریق اداره امور قرآنی استانها برگزار و در پایان به قبولشدگان گواهینامه تخصصی حفظ با امضای مشترک رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا می‌شود.انتهای خبر/