همزمان با فرارسیدن اربعین شهادت امام حسین (ع) و اجتماع عظیم شیعیان جهان در پیاده‌روی اربعین، به توضیح و تشریح برخی سؤالات و مسائل فقهی که ممکن است در طول سفر برای عموم زائران حسینی پیش آید، در این مطلب پرداخته می شود.

 

احکام شرعی اربعین حسینی

وضو:

وضو گرفتن از آب سردکن های داخل صحن ها که مخصوص نوشیدن گذاشته شده، باطل است. چون آب وضو باید مباح باشد و این آب ها ویژه نوشیدن اسن نه وضو گرفتن.

اگر زائر برای رفتن به حرم مطهر و زیارت، وضو گرفته باشد، تا زمانی که وضو باطل نشده، نماز خواندن و انجام سایر کارهایی کهنیاز به طهارت دارد، با همان وضو معنی ندارد.

 

نماز:

واجب است مسافری که کثیرالسفر نیست و قصد اقامت ده روز بیشتر در مقصد را ندارد. نمازهای چهررکعتی خود را شکسته (دو رکعتی) بخواند. در سفر، نافله های ظهر و عصر و عشاء ساقط است. البته خواندن نافله عشاء به قصد قربت اشکال ندارد.

 

نیت نماز مسافر

به زبان آوردن نیت نماز لازم نیست. بنابراین وقتی که مسافر برای خواندن نماز ظهر یا عصر یا عشاء به نماز می ایستدت و تکبیر می گوید و به قصد قربت، نماز دو رکعتی می خواند، صحیح است؛ ولی اگر بخواهد نیت را به زبان آورد، می تواند بگوید:«نماز ظهر را به جا می آورم قربه الی الله» یا « دو رکعت نماز ظهر را به جا می آورم قربه الی الله» یا « نماز ظهر شکسته به جا می آورم، قربه الی الله».

 

نماز در حرم امام حسین(ع)

بهتر است زائر در صورت عدم اطلاع از فتوای مرجع تقلید خود، نماز را در حرم امام حسین(ع) به صورت شکسته به جا آورد که مورد اتفاق همه علماء و مراجع می باشد. شایسته است که انسان رعایت ادب را بکند و جلوتر از قبر امام نماز نخواند.

 

اقتدای مسافر به حاضر

مسافری که نماز را شکسته می خواند، اگر به امام جماعتی که نماز را تمام می خواند اقتدا کند ثوابش از نماز جماعتی که هر دو(امام و ماموم) نمازشان تمام یا هر دو شکسته باشد، کمتر است و کراهت در اینجا به همین معنی است. ولی باز در این فرض هم ثواب نماز جماعت از نماز فرادا بیشتر است. پس بهتر است در نماز جماعت شرکت شود.

 

ایستادن مسافر در صف اول

اگر مسافر در صف اول نماز جماعت ایستاده باشد و پایان رکعت دوم سلام دهد و فاصله زیاد شود، اتصال افرادی که بعد از وی در صف اول ایستاده اند، قطع و نمازشان فرادا می شود؛ از این رو توصیه می شود مسافران در صف اول نماز نایستند.

 

نماز خواندن با غسل زیارت

با غسل زیارت نمی توان نماز خواند و باید وضو هم گرفت.

 

نماز در وسایل نقلیه متحرک

نماز در وسایل نقلیه متحرک از جمله هواپیما، در حال ضرورت و کمی وقت با حفظ شرایط نماز تا حد امکان، از جمله رعایت جهت قبله، اشکال ندارد. برای احتیاط در اعاده نماز به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه نمایید.

 

روزه

نذر روزه ماه مبارک رمضان و قضای آن در سفر، صحیح نیست. ولی اگر بخواهد روزه مستحب را نذر کند که در سفر به جا آورد، چنانچه روزه واجب بر عهده نداشته باشد، اشکال ندارد. بنابراین کسی که روزه قضا دارد، اگر نذر کند در سفر روزه بگیرد صحیح نیست. نذر باید پیش از سفر باشد؛ یعنی قبل از رفتن به سفر نذر کند که در این مسافرت روزه می گیرد.

 

 

 

 

 

 

بخش دین و اندیشه تبیان کردستان
منبع:راهنمای زائران