احکام زیارت اربعین حسینی

 

در این روزها و همزمان با فرا رسیدن ایام اربعین حسینی آگاهی از مسائل شرعی و فقهی بر خیل عاشقان اباعبدالله الحسین که راهی کربلا می شوند لازم است. در این مطلب سعی شده است که به مهم ترین احکامی که هر زائر ایرانی بدان احتیاج دارد، پرداخته شود.

 

 

تصرف در اموال اهدیی به حرم

تصرف در این اموال بدونکسب اجازه از متولی شرعی و مسئولان مربوطه جایز نیست.

 

زیارت

سجده برای غیر خداوند، حرام است. بعضی از زائران که در آستانه در حرم امامان پیشانی بر زمین می گذارند، اگر به قصد سجده شکر خدای متعال باشد، اشکال ندارد و گرنه حرام است. بهتر است در شرایط فعلی که موجب اتهام است، از هرگونه سجده بر درگاه پرهیز شود. طبق فتوای مراجع تقلید، اختلاط زن و مرد هنگام زیازت، اگر مستلزم مفسده و خوف ارتکاب گناه در ـن باشد، جایز نیست.

 

حرم و مسجد

حفظ حرمت: نجس کردن حرم ائمه حرام است و اگر یکی از اینها نجس شود و نجس ماندن آن بی احترامی باشد، تطهیر آن واجب است، بلکه احتیاط واجب آن است که اگر بی احترامی هم نباشد آن را تطهیر نمایند.

 

ورود یا توقف معذور: ورود و عبور جنب،حائض و نفساء از مسجد و حرم مطهر به طوری که از یک در، وارد و از در دیگر بیرون رود، اشکال ندارد. ولی توقف در مسجد و بنابر تحتیاط واجب در حرم امام معصوم جایز نیست. البته توقف در صحن ها و رواق ها اشکال ندارد. اطراف ضریح امامان، زیر گنبد و به فتوای برخی از فقهاء، رواق های متصل به زیر گنبد، حکم حرم را دارد و معذور در آن قسمت نباید توقف کند.

اگر معذور از سر ناآگاهی یا فراموشی، داخل مسجد یا حرم امام شود، همین که متوجه شد، باید بیرون برود؛ اگر به سبب فراموشی باشد، گناه نکرده است، ولی اگر به جهت ندانستن مسأله باشد و در یادگرفتن مسأله کوتاهی کرده، گناهکار است.اگر کسی در مسجد یا حرم مطهر خوابش برد و در خواب جنب باشد، باید فورا از مسجد یا حرم بیرون رود.

 

خارج کردن مهر و قرآن: بردن مهر و قرآن و کتاب های ادعیه مسجد و حرم جایز نمی باشد؛ چنانچه کسی عمدا یا سهوا برده باشد باید آن را به جای خود برگرداند.

 

 

عزاداری

عزاداری به صورت سنتی اشکال ندارد، ولی از اعمال و رفتارهایی که موجب وهن مذهب می شود باید اجتناب کرد. استفاده از آلات موسیقی مناسب با عزاداری سالار شهیدان نیست و شایسته است مراسم عزاداری به همان صورت متعارفی که از قدیم الایام متداول بوده برگزار شود.

 

خواندن روضه های غیر معتبر

خواندن روضه های غیر معتبر اگر دروغ و هتک و تمسخر باشد جایز نیست. نقل مطالب و وقایع در عزاداری ها بدون اینکه مستند به روایتی باشد یا در تاریخ ثابت شده باشد وجه شرعی ندارد. مگر آن که نقل آن به عنوان بیان حال به حسب برداشت متکلم بوده و علم به خلاف بودن آن نداشته باشد.

 

پوشیدن لباس سیاه

پوشیدن لباس سیاه در عزای اهل بیت خصوصا امام حسین (ع) برای تعظیم شعائر و به عنوان اظهار تأثر مستحسن است و کراهت ندارد. سیاه پوشیدن از مصادیق عرفی عزاداری بر حضرت اباعبدالله الحسین و سایر ائمه می باشد که امری مستحب بوده و به آن ترغیب اکید شده است.

 

سخنان تفرقه انگیز

هرگونه گفتار یا کردار و رفتاری که در زمان حاضر بهانه به دست دشمن دهد یا موجب اختلاف و تفرقه بین مسلمانان شود، شرعا حرام موکد است.

 

 

 

 

 

 

بخش دین و اندیشه تبیان کردستان

منبع: راهنمای زائران