ولادت با سعادت حضرت مهدی (عج)
بر تمامی دلدادگان و عاشقان آن حضرت گرامی بادبخش نوا و نما تبیان کردستان