ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام علیها و
روز مادر بر تمام مادران ایران زمین فرخنده بادانتهای پیام/