میلاد با سعادت ختمی مرتبت حضرت محمدمصطفی(ص)

و

آغاز هفته وحدت بر تمامی مسلمانان جهان گرامی باد