اعتیاد بلای خانمان سوزی است که در بین قشرهای مختلف می تواند رسوخ کند.
این ویدیو درصدد است تا تهدید اعتیاد را در بین جوانان علی الخصوص جامعه دانشجویی نشان دهد.

جهت دیدن مستند روی عکس بالا کلیک کنیدانتهای پیام/