فرا رسیدن عید سعید قربان
بر تمام مسلمانان جهان فرخنده باد


بخش بانک نوا و نمای تبیان کردستان