فرا رسیدن عید سعید فطر
بر تمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت بادبخش بانک نوا و نما تبیان کردستان