سـوالات مسابقه فرهنگی بیانیه گام دوم انقلاب

 

 

1- کدامیک از موارد زیر صحیح نیست؟

الف)- بیانیه گام دوم به تببین دستاوردهای چهار دهه گذشته پرداخته است

ب)- بیانیه گام دوم دربردارنده توصیه هایی است به منظور جهاد بزرگ برای ساختن کشور

ج)- بیانیه گام دوم تجدید مطلعی است خطاب به ویژه مدیران و مسئولان بلندپایه کشور

د)- بیانیه گام دوم دومین مرحله خودسازی جامعه پردازی و تمدن سازی است

 

2- علت جهانی بودن و فاقد تاریخ مصرف داشتن شعارهای انقلاب اسلامی چیست؟

الف)- شعارهای انقلاب برخاسته از ایدئولوژی است

ب)- شعارهای انقلاب خواستگاه فطری دارد و فطرت بشر با آن سرشته است

ج)- شعارهای انقلاب، حماسی و شورآفرین و مردمی است

د)- شعارهای انقلاب دارای بعد عقلانی است

 

3- آرمان انقلاب اسلامی کدامیک از موارد زیر است؟

الف)- ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی

ب)- ایجاد کشوری بالنده، پیشرفته در همه عرصه های علمی، اقتصادی، نانوتکنولوژی و غیره

ج)- کسب رتبه اول در منطقه باتوجه به سند توسعه ملی و افق پیش رو انقلاب

د)- برداشتن فاصله بین باید و واقعیتها و رفع ستم از مستضعفین


4- طبق بیانیه گام دوم، لازمه برداشتن گام استوار در آینده چیست؟

الف)- داشتن برنامه­ریزی دقیق و مدون

ب)- تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی و نقشه راه

ج)- عزم راسخ و ایمان قلبی

د)- شناخت درست گذشته

 

5- کدامیک از موارد زیر جز مصادیق درخشش انقلاب اسلامی است؟

الف)- انقلاب اسلامی و نظام برخاسته آن، از نقطه صفر آغاز شد

ب)- انقلاب اسلامی فاقد الگوی مارکسیستی و کمونیستی و برخاسته از متن ایمان و معرفت اسلامی بود

ج)- انقلاب اسلامی با هدایت الهی و اندیشه بزرگ امام خمینی بدست آمد

د)- همه موارد

 

6- عامل عزت و پیشرفت ایران در همه عرصه ها چیست؟

الف)- داشتن تحمل و صبر در برابر مشکلات و تحریم ها و داشتن روحیه جهادی و علمی

ب)- مدیریت جهادی و اعتقاد به اصل ما می توانیم

ج)- لزوم پایبندی به اصل ما می توانیم و داشتن روحیه علمی

د)- مدیریت جهادی و داشتن صبر و تحمل در برابر مشکلات و تحریم ها

 


7-  طبق بیاینه گام دوم از موارد برکات انقلاب اسلامی است؟

الف)- ارتقاء بینش سیاسی آحاد مردم

ب)- افزایش چشمگیر معنویت و اخلاق در فضای عمومی

ج)- توسعه فناوری هسته ای و نظامی

د)- الف و ب

 

8- محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی  ..... است

الف)- مدیران

ب)- دانشمندان

ج)- جوانان

د)- نظامیان

 

9- مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشور  ........ است.

الف)- نیروی انسانی دانش آموخته و باسواد با زیربنای علمی و دانشگاهی

ب)- نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی

ج)- نیروی لشکری و نظامی و متعهد با زیربنای تسلیحاتی و جنگ افزاری پیشرفته

د)- نیروی لشکری و نظامی و متعهد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی

 

10)- ایران دارای ...... جمعیت جهان و و بهرمند از ...... ذخایر معدنی جهان است.

الف)- یک درصد – هفت درصد

ب)- یک و نیم درصد – هفت درصد

ج)- دو درصد – شش درصد

د)- دو نیم درصد – هشت درصد

 

11- کدامیک از موارد زیر جز سرفصل های اساسی توصیه شده در بیانیه گام دوم نیست؟

الف)- علم و پژوهش

ب)- استقلال و آزادی

ج)- سبک زندگی

د)- رونق تولید داخلی

 

12- مهم ترین توصیه و سرفصل اساسی بیانیه گام دوم کدام است؟

الف)- عزت ملی

ب)- معنویت و اخلاق

ج)- امید و نگاه خوشبینانه به آینده

د)- عدالت و مبارزه با فساد

 

13- معنویت به معنی ..... و اخلاق به معنی ..... و جمع آن دو ....... است.

الف)- برجسته کردن ارزشهای معنوی- رعایت فضیلت ها – جهت دهنده همه حرکتها و فعالیتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه

ب)- رعایت فضیلت ها- برجسته کردن ارزشهای معنوی- جهت دهنده همه حرکتها و فعالیتهای فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه

ج)- برجسته کردن فضیلت ها- رعایت ارزشهای معنوی –تعالی بخش روح انسانی

د)- رعایت ارزشهای معنوی - برجسته کردن فضیلت ها- تعالی بخش روح انسانی

 

14- طبق بیانیه گام دوم انقلاب معنویت و اخلاق محقق نمی شود مگر ....

الف)- با تلاش و جهاد و همراهی حکومت

ب)- با میدان دادن به نهادهای اجتماعی و کمک رساندن به آنها

ج)- با ستیزه کردن به کانونهای ضدمعنویت و اخلاق به شیوه عقلی

د)- همه موارد

 

15- کدامیک از موارد زیر نقطه قوت و عامل سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است؟

الف)- فرهنگ قوی

ب)- اقتصاد قوی

ج)- الف و ب

د)- هیچکدام

16- مطابق اصل توصیه شده اقتصاد در بیانیه گام دوم، چالش درونی عبارت است از .....

الف)- عیوب ساختاری و ضعف مدیریتی

ب)- ناکارآمدی مدیران رده بالا

ج)- وابستگی اقتصادی به بیگانگان

د)- جناح بندی متضاد سیاسی

 

17- مطابق اصل توصیه شده اقتصاد در بیانیه گام دوم، چالش بیرونی عبارت است از .....

الف)- وابستگی اقتصاد به نفت

ب)- ضعف سیاست خارجی

ج)- تحریم و وسوسه های دشمن

د)-اقتصاد مبتنی بر ارز خارجی

 

18- کدامیک از موارد زیر جز مهم ترین عیوب اقتصادی کشور است؟

الف)- دولتی بودن بخشهای اقتصاد

ب)- اقتصاد مبتنی بر ارزخارجی

ج)- بودجه بندی معیوب و نامتوازن

د)- الف و ج

 

19- راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی و نجات اقتصاد کشور عبارت است از ....

الف)- استفاده از ظرفیت نیروی انسانی

ب)- نگاه به توان و ظرفیت داخل

ج)- اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی

د)- توزیع عادلانه ثروت

 

20- مطابق بیانیه گام دوم انقلاب منظور از «توده چرکین» در یک کشور چیست؟

الف)- فساد اقتصادی و سیاسی

ب)- اتکاء به بیگانگان

ج)- مصرف بی اندازه و اسراف

د)- مناسبات مدیریتی غیرخردمندانه
انتهای سوالات/
بخش مسابقه تبیان کردستان