حجت‌الاسلام وحیدی:

بدون شک راهپیمایی عظیم و بی نظیر امسال اربعین حسینی"ع" ملت ایران موجب اتحاد وعزت مسلمان است.

 

حجت‌الاسلام محمد وحیدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی  و دبیرستاد اربعین حسینی شهرستان سقز با تسلیت ایام اربعین حسینی "ع" در گفتگو با بخش خبر تبیان کردستان گفت:  راهپیمایی عظیم و بی نظیر امسال اربعین حسینی "ع" ملت ایران موجب اتحاد وعزت مسلمان  وحشت جهان کفرشده است.

 

وی افزود:  دشمنا ن بخوبی می دانند پیاده روی اربعین  حسینی "ع"  امسال مانور اقتدار و عظمت  ملت ایران  در دنیا است و هیچ قدرتی جزء اعتقاد به آموزهای  سیدالشهداء نمی تواند چنین اجتماع بزرگی را رقم بزند.

 

وی تصریح  کرد: بزرگداشت اربعین حسینی "ع" نشانه پویای جامعه ما و  در واقع برای فراموش نکردن عاشورا است  ومهترین درس آن نیز اتحاد مسلمین بود.

 

دبیرستاد اربعین حسینی "ع" شهرستان سقز یاد آورشد: حضور گسترده امسال  زائران اهل سنت  و برخی رهبران مذهبی و دینی اهل سنت  در راهپیمایی اربعین حسینی نشانه وحدت وهمدلی مابین امت اسلامی و خنثی شدن توطئه تفرقه انگیزمی باشد.

 

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز خاطرنشان کرد:دشمنان پیامبر"ص" و قرآن با راهپیمایی اربعین مخالف هستند چرا که این راهپیمایی نماد اقتدار وحدت مسلمین  است و امروز  یک جریان و گروه سیاسی که هیچ ارتباطی به اهل سنت ندارند از حضور اهل سنت در این مراسم بزرگ ناراضی وبلکه ازآن نیز حرف نمی زنند اما حقایق را نمی توان پنهان کرد.

 

حجت‌الاسلام وحیدی  درپایان  گفت: امروز جهان کفروشرک والحاد بخوبی دریافته است فرهنگ و آموزه های اسلامی  در حال گسترش و سکان دار این جریان عظیم اسلامی  ملت بزرگ ایران اسلامی ودرراس آن مقام معظم رهبری می باشد.وبرای همین به توطئه ها وترورها ی کور مشغول اما به لطف خدا بهار انقلاب اسلامی در حال شکوفایی بیشتر و مقدمه امت بزرگ اسلامی بخوبی فراهم ودر حال تحقق آن هستیم.راهپیمایی امسال اربعین  حسینی  'ع' موجب  اتحاد و عزت مسلمانان است

 

رئیس اداره تبلیغات اسلامی و دبیرستاداربعین حسینی "ع" شهرستان سقز اظهارداشت:  بدون شک راهپیمایی عظیم و بی نظیر امسال اربعین حسینی "ع" ملت ایران موجب اتحاد وعزت مسلمان است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان؛ حجت‌الاسلام محمد وحیدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی  و دبیرستاد اربعین حسینی شهرستان سقز با تسلیت ایام اربعین حسینی "ع" گفت:  راهپیمایی عظیم و بی نظیر امسال اربعین حسینی "ع" ملت ایران موجب اتحاد وعزت مسلمان  وحشت جهان کفرشده است.

 

وی افزود:  دشمنا ن بخوبی می دانند پیاده روی اربعین  حسینی "ع"  امسال مانور اقتدار و عظمت  ملت ایران  در دنیا است و هیچ قدرتی جزء اعتقاد به آموزهای  سیدالشهداء نمی تواند چنین اجتماع بزرگی را رقم بزند.

 

وی تصریح  کرد: بزرگداشت اربعین حسینی "ع" نشانه پویای جامعه ما و  در واقع برای فراموش نکردن عاشورا است  ومهترین درس آن نیز اتحاد مسلمین بود.

 

دبیرستاد اربعین حسینی "ع" شهرستان سقز یاد آورشد: حضور گسترده امسال  زائران اهل سنت  و برخی رهبران مذهبی و دینی اهل سنت  در راهپیمایی اربعین حسینی نشانه وحدت وهمدلی مابین امت اسلامی و خنثی شدن توطئه تفرقه انگیزمی باشد.

 

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز خاطرنشان کرد:دشمنان پیامبر"ص" و قرآن با راهپیمایی اربعین مخالف هستند چرا که این راهپیمایی نماد اقتدار وحدت مسلمین  است و امروز  یک جریان و گروه سیاسی که هیچ ارتباطی به اهل سنت ندارند از حضور اهل سنت در این مراسم بزرگ ناراضی وبلکه ازآن نیز حرف نمی زنند اما حقایق را نمی توان پنهان کرد.

 

حجت‌الاسلام وحیدی  درپایان  گفت: امروز جهان کفروشرک والحاد بخوبی دریافته است فرهنگ و آموزه های اسلامی  در حال گسترش و سکان دار این جریان عظیم اسلامی  ملت بزرگ ایران اسلامی ودرراس آن مقام معظم رهبری می باشد.وبرای همین به توطئه ها وترورها ی کور مشغول اما به لطف خدا بهار انقلاب اسلامی در حال شکوفایی بیشتر و مقدمه امت بزرگ اسلامی بخوبی فراهم ودر حال تحقق آن هستیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش خبر تبیان کردستان