فرا رسیدن ماه ربیع ماه رحمت و مهربانی بر همگان مبارک باد
بخش بانک نوا و نما تبیان کردستان